Atypika Neuroróżnorodność w miejscu pracy – Atypika
PL / EN
polityka prywatności
Neuroróżnorodność w miejscu pracy
09.08.2022

• czym jest neuroróżnorodność
• czym charakteryzują się przedstawiciele/ki grup: ograniczenia i mocne strony
• jak zorganizować miejsce pracy, które wspiera neuroróżnorodność
oraz inne zagadnienia

Content | Menu | Access panel