Atypika Michał Tomczak – Atypika
PL / EN
polityka prywatności
Michał Tomczak

Doktor nauk społecznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Pracował jako visiting scholar w University of North Texas, College of Health and Public Service w Stanach Zjednoczonych. Jest pierwszym polskim naukowcem w obrębie dyscypliny nauk o zarzadzaniu i jakości, który prowadził badania nad neuroróżnorodnością i pracą zawodową. Autor i współautor ponad 50 publikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym przede wszystkim modyfikacji środowiska pracy oraz praktyk zarządczych na rzecz inkluzji osób neuroatypowych. Kierownik i wykonawca w kilku projektach finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracował zestaw rozwiązań dla pracodawców w zakresie doskonalenia procesów ZZL i optymalizacji środowiska pracy pod kątem potrzeb osób z autyzmem. Brał udział w opracowaniu systemu kontroli stresu dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w jednej ze szkół specjalnych w Polsce.

Content | Menu | Access panel