Atypika - fundacja dla neurokultury Renata Karwowska-Szulkin – Atypika - fundacja na rzecz neurokultury
PL / EN
polityka prywatności
Renata Karwowska-Szulkin

Pracowniczka Instytutu Psychologii PAN. Wieloletnia prorektor i współorganizatorka Uniwersytetu SWPS. Terapeutka i prezeska Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Współprowadziła warsztaty terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Jako wolontariuszka współpracowała z Domem Dziecka im. J. Korczaka i Centrum Wielokulturowym w Warszawie. Obecnie uczestniczy w akcji Psychologowie dla Społeczeństwa i udziela pomocy psychologicznej osobom potrzebującym wsparcia pro bono.

Content | Menu | Access panel