Atypika polityka prywatności – Atypika
PL / EN
polityka prywatności
 

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES
SERWISU INTERNETOWEGO
a/typowi fundacja na rzecz neuroróżnorodności

(„Polityka Prywatności”)

Wprowadzenie.

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań a/typowi fundacji na rzecz neuroróżnorodności (dalej: Fundacja a/typowi) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) za pośrednictwem naszego serwisu WWW.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje model działania Fundacji a/typowi jako administratora serwisów WWW w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych serwisów.

Fundacja a/typowi przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony informacji udzielonych podczas korzystania z naszej strony, w tym informacji zawierających Dane Osobowe, dlatego też podejmuje wszelkie niezbędne działania: techniczne i organizacyjne oraz środki zabezpieczające, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celu w jakim są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tego celu.

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę https://atypika.org (dalej zwaną Platformą), przez Fundację a/typowi z siedzibą przy ul. Dostatniej 23 lok.6; 02-991 Warszawa, (dalej zwana Fundacją), która jest ich Administratorem.
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).
 1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych na platformie.
  1. Zbieranie statystyk odwiedzin strony,
  2. Zakres przetwarzanych danych:
   1. Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)
  3. Cel przetwarzania danych:
   1. Zebrane logi przechowywane są przez Fundację a/typowi jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
  4. Podstawa prawna przetwarzania:
   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do ich praktycznego wykorzystania.

 1. Przekazywanie Danych Osobowych.
  1. Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Fundacja a/typowi korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej serwisów. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Fundację a/typowi danych osobowych. Wówczas Fundacja powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Fundację a/typowi standardem bezpieczeństwa:
   1. GetResponse sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
   2. PayPro S.A. – pośrednik płatności – w celu przechowywania wymaganych prawem danych osobowych na serwerze, w ramach którego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.
 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Fundacja a/typowi wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
 2. Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres info@atypika.org. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.
 1. Środki techniczne i organizacyjne.
  1. Fundacja podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
  2. Wszystkie osoby współpracujące z Fundacją przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
  3. Platforma zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego upoważnionych.
  4. Platforma posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.
  5. Platforma korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.
  6. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych drogą elektroniczną poprzez ich szyfrowanie.
 1. Cookies.
  1. Fundacja podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
  2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
  4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
  5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
  6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:
   1. cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane; nie są jednak powiązane z danymi ( np. nr seryjnymi itp. pozwalającymi powiązać je z konkretna osoba fizyczną)
   2. cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
  7. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
  8. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.
  9. W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 1. . Newsletter, mailing.
  1. Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia akcji informacyjnej o promocjach realizowanych w naszej Organizacji.
  2. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w akcjach marketingowych przebiega wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody.
  4. Przysługuje Państwa prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie w ramach marketingu. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w działaniach marketingowych do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  6. Przysługuje Państwa prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego
 1. Logi serwera.
  1. Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Inne strony internetowe.
  1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych.
  2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
  3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
  4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez inne strony.
 1. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

Strona internetowa zawiera odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook oraz Instagram. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Na stronach serwisów społecznościowych mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez dany serwis. Fundacja nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych.

 1. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.
Content | Menu | Access panel