Atypika - fundacja dla neurokultury Studia SWPS: Neuroróżnorodność w miejscu pracy - inkluzywna rekrutacja i zarządzanie – Atypika - fundacja na rzecz neurokultury
PL / EN
polityka prywatności
 

Studia SWPS: Neuroróżnorodność w miejscu pracy – inkluzywna rekrutacja i zarządzanie

Fundacja a/typowi jest głównym partnerem SWPS, a także inicjatorem i autorem programu studiów “Neuroróżnorodność w miejscu pracy”. Fundacja promuje neuroróżnorodność, czyli wiedzę o potencjale i wartości osób atypowych.

Studia podyplomowe „Neuroróżnorodność w miejscu pracy” powinny pomóc pracodawcom i osobom pracującym we włączaniu osób neuroatypowych do swoich zespołów, wspieraniu ich podczas rekrutacji i w miejscu pracy oraz wykorzystaniu ich unikatowych kompetencji. Studia powinny pokazywać pracodawcom i osobom pracującym potencjał i wartość osób neuroatypowych w różnych rolach zawodowych, a także dostarczyć im praktyczną wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób neuroatypowych w środowisku pracy, ich szczególnych potrzebach oraz dobrych praktykach odpowiadania na nie.

“Neuroróżnorodność odnosi się do różnorodności w ludzkim poznaniu, która jest zjawiskiem naturalnym. Stosowanie koncepcji neuroróżnorodności w miejscu pracy rewolucjonizuje nasze myślenie o rekrutacji, organizacji pracy i zarządzaniu zespołami. Pozwala największym międzynarodowym firmom, tj. EY, SAP, JP Morgan czy Microsoft zwiększać produktywność, innowacyjność i konkurencyjność, przy jednoczesnym budowaniu środowiska pracy, w którym różne rodzaje umysłów mogą się uzupełniać i korzystać ze swojego potencjału.”

Katarzyna Modlińska | dr Michał Tomczak
współautorzy programu studiów

Aplikuj lub dowiedz się więcej:

https://swps.pl/oferta/warszawa/podyplomowe/psychologia-psychoterapia/neuroroznorodnosc-w-miejscu-pracy-inkluzywna-rekrutacja-i-zarzadzanie

Content | Menu | Access panel