Atypika Tyle neuroinkluzywności w całym mieście. Nowe spojrzenie Marty Wierusz na rewolucję w planowaniu urbanistycznym – Atypika
PL / EN
polityka prywatności
Tyle neuroinkluzywności w całym mieście. Nowe spojrzenie Marty Wierusz na rewolucję w planowaniu urbanistycznym
22.03.2024

Konferencja „Co-mobility. W stronę zrównoważonej mobilności” już za nami.
W Centrum Nauki Kopernik z niezwykłym zaangażowaniem rozmawiano na temat #miast neuroinkluzywnych. W bardzo ciekawej dyskusji Atypika reprezentowana była przez Martę Wierusz, specjalistkę od projektowania neuroinkluzywnego.

Neuroróżnorodność w projektowaniu przestrzeni miejskich

W swojej prezentacji nie tylko skupiła się na obecnym stanie rzeczy, ale także zarysowała fascynującą wizję przyszłości. Jutra, w którym miasta będą bardziej otwarte i dostępne dla wszystkich. Niezależnie od indywidualnych i różnorodnych potrzeb.Jej głębokie, bo zawodowe, akademickie i osobiste zrozumienie zagadnień neuroróżnorodności, w połączeniu z niezrównaną pasją do urbanistyki, pozwoliło na stworzenie konstruktywnej dyskusji. Rozważań, które rzuciły nowe światło na dotychczasowe wyzwania związane z tworzeniem bardziej inkluzywnych przestrzeni miejskich.

Sensoryczne miasto

Marta podkreśliła, że miasto neuroinkluzywne to miejsce, które angażuje atypowe osoby w proces projektowania i podejmowania decyzji dotyczących miasta. Jest przestrzenią, która szanuje różnorodność kondycji jej użytkowników i odpowiada adekwatnymi rozwiązaniami na ich potrzeby.W dalszej części dyskusji zwrócono uwagę na ważność komfortu sensorycznego w miejskiej przestrzeni. Dyskusje nad wprowadzeniem cichych środków komunikacji miejskiej, logicznym i czytelnym oznakowaniem w mieście, dostępności, bezpieczeństwie i higienie toalet ogólnodostępnych oraz dbaniem o tereny zielone, pozwalające na znalezienie wytchnienia w miejskim zgiełku, stały się inspirującym punktem wyjścia do myślenia o ekosystemie rozwiązań pozytywnie wpływających na komfort psychiczny wszystkich mieszkańców.

Droga ku lepszej przyszłości

Chcemy w tym miejscu podziękować naszej wspaniałej Marcie oraz wszystkim, którzy uczestniczyli i organizowali to inspirujące spotkanie.

Za owocną wymianę spostrzeżeń, wyłącznie konstruktywne dyskusje i inspirujące wnioski, szczególne podziękowania kierujemy do: @AnnaNicinska, @Katarzyna Archanowicz-Kudelska, @JarosławGorski, @JoannaRachubik.

Kierując się ideą miast neuroinkluzywnych, dążymy do kontynuacji prac nad projektami, które uwzględniają zarówno pełne spektrum potrzeb, jak i możliwości każdego mieszkańca.

Właśnie takich spotkań i rekomendacji potrzebują nasze miasta, aby stać się włączającymi przestrzeniami.


Do zobaczenia przy kolejnych projektach!#atypikafundacjadlaneurokultury #konferencja #Co-mobility #MiastoNeuroinkluzywne #PrzestrzeńMiejska #Neuroróznorodność

Content | Menu | Access panel